PAYLAŞARAK ÇOĞALIYOR, SEVGİYLE BÜYÜYORUZ!®

1959 Ankara doğumludur. 1978 yılında TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Bursu ile öğrenci olarak girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni Türkiye Jeoloji Kurumu Üniversiteler arası en iyi kurum stajı birinciliğini kazanarak 1982 yılında tamamlamıştır.

İstanbul  Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı’nda 1984-1993 yılları arasında  araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

1990 yılında Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği’nde Radyestezi ilmi ile tanışmıştır.

Radyestezi  ve Jeoloji Mühendisliğini birleştirerek birçok su sondajı, maden sondajı  ve fay sistemleri üzerinde başarılı araştırmaları jeofizik yöntemleri ile test etmiştir. Gültekin doçentlik tezini bu konuda yapmaya karar vermiş ancak bu önerisi kabul görmemiştir.

İ.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalında Doktora programı tez çalışması bitiminde, Ekim 1993’de istifa ederek akademik kariyerine son vermiştir.

Ali Seydi Gültekin 1994 yılında danışmanlık hizmetleri sunan bir şirket kurmuştur.  Kurduğu firma, Jeoloji, Jeofizik, Radyestezi ile Map Dowsing yöntemini birlikte başarı ile kullanarak, su, maden, zemin etütlerini